top-balk
kop home
lezingen - glaskunstwandelingen - excursies

De herleving van de glasschilderkunst in Nederland in de tweede helft van de 19 en de vroeg-twintigste eeuw is te danken aan de Firma Nicolas te Roermond. Na het herstel van de kerkelijke hierarchie in 1853 werden er weer veel kerken gbouwd en in samenwerking met architect Pierre Cuypers kreeg de Firma Nicolas veel opdrachten voor kerkbeglazingen en groeide het bedrijf weldra uit tot het grootste in ons land.
De naam Nicolas werd een begrip tot ver buiten de grenzen van Nederland.
Met de beroemdste telg uit de familie: Joep Nicolas, schilder en glazenier, begon er rond 1925 een nieuwe periode voor de glasschilderkunst. Joep Nicolas bevrijdde deze kunst uit de verstarring van het neo-gotische raam. Hij voerde ramen uit met een en al beweeglijkheid door ritmische composities van figuren en het gebruik van gekleurd glas dat vol was van vitalitieit.
Het atelier Nicolas fungeerde als een opleidingsplaats. Deze kunstwerkplaats was een ontmoetingsplaats voor ambachtsman , opdrachtgever en kunstenaars. Na het overlijden van de voormailge chef d'atelier Max Weiss, die in 1939 het atelier in Roermond van Joep Nicolas had overgenomen, werd in 1969 het atelier gesloten. In 1979 werd het atelier weer gebruikt als atelier en kunstwerkplaats door Dick van Wijk, beeldhouwer en Mariska Dirkx, die in 1986 door de historische achtergrond van het atelier de glaskunst weer onder de aandacht bracht. In 1992 richtte zij samen met anderen de Stichting Joep Nicolas op en organiseerde o.a. in 1994 een vlakglas Masterclass in samenwerking met de Academie Beeldende Kunsten te Maastricht.
De Stichting Joep Nicolas organiseerde lezingen en prachtige excursies en meerdere kunsthistoricie waren hierbij betrokken. Wegens het grote succes maar ook het vele vrijwillgerswerk werd de Stichting na vele jaren ontbonden.
Vanwege de aanhoudende interesse in de geschiedenis, het ambacht en de nieuwe ontwikkelingen op het glaskunstgebied bied Mariska Dirkx lezingen en rondleidingen aan in het voormalig atelier van de Firma Nicolas, dat nog steeds een kunstwerkplaats is en een tentoonstellingsruimte, waar hedendaagse glaskunst permanent getoond wordt. Ook is het mogelijk glasexcursies aan te vragen; dit alles op maat en in overleg.

De rondleidingen zijn de zgn. glaskunst-wandelingen. Hierbij is de ontvangst in het atelier en de galerie. Men neemt kennis van de geschiedenis en de hedendaagse glaskunst, om vervolgens naar de Kathdraal te wandelen waar schitterende moderne glasramen te bezichtigen zijn.
Wandelingen zijn geschikt voor kleine groepen; van twee, vier of zes personen.
Dit alles op afspraak en kosten in overleg.

informatie:
Mariska Dirkx
tel. 06 54 92 77 59